Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 1. Skorupiński Radomir – przewodniczący Rady Rodziców

 2. Jurkowska Luiza – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

 3. Migdałek Urszula – sekretarz Rady Rodziców

 4. Wiśniewska Iwona – skarbnik Rady Rodziców

Członkowie rady:

 1. Jurkowska Luiza

 2. Kurek Karolina

 3. Plewa Piotr

 4. Beszterda Magdalena

 5. Skorupiński Radomir

 6. Krzeszkiewicz Katarzyna

 7. Owczarczak Agnieszka

 8. Migdałek Urszula

 9. Sieroń Alina

 10. Wiśniewska Iwona