Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej

1. Scenariusz zajęć z wychowania zdrowotnego. Tworzenie piramid gimnastycznych. 2. Scenariusz zajęć z wychowania zdrowotnego. Gry i zabawy ruchowe. 3. Scenariusz zajęci z wychowania fizycznego. Ćwiczenia zmiany rytmu ręki kozłującej i kierunku poruszania się. 4. Opis zabawy terenowej. Bieg z karteczkami 5. Opis zabaw ożywiających, wykorzystywanych w części wstępnej lekcji WF. 6. Zestaw ćwiczeń gibkościowych stosowanych na lekcjach WF. 7. Diagnoza sprawność fizycznej 8. aktywne przerwy. 9. Rekordy naszej szkoły Zdjęcia przedstawiające zajęcia edukacyjne