Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej

1. Scenariusz zajęć z wychowania zdrowotnego. Tworzenie piramid gimnastycznych.

2. Scenariusz zajęć z wychowania zdrowotnego. Gry i zabawy ruchowe.

3. Scenariusz zajęci z wychowania fizycznego. Ćwiczenia zmiany rytmu ręki kozłującej i kierunku poruszania się.

4. Opis zabawy terenowej. Bieg z karteczkami

5. Opis zabaw ożywiających, wykorzystywanych w części wstępnej lekcji WF.

6. Zestaw ćwiczeń gibkościowych stosowanych na lekcjach WF.

7. Diagnoza sprawność fizycznej

8. aktywne przerwy.

9. Rekordy naszej szkoły

Zdjęcia przedstawiające zajęcia edukacyjne