Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Protokół nr 2 Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą kandydatów przyjętych.

 

Protokół nr 1 Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych.

 

Komunikat dyrektora szkoły o braku wolnych miejsc.

Do pobrania: komunikat

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY 1

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKU

na rok szkolny 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Buk nr 4/2020 w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1 obowiązują następujące terminy:

  • składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) – termin: od dnia 3 do 7 lutego 2020r. w godz. 7.00-15.00 (sekretariat przy Szkolnej 12).
  • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 10 do 14 lutego 2020r. w godz. 7.00-15.00 (sekretariat przy ul. Szkolnej 12).
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 24 lutego 2020r.
  • uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych – termin: od dnia 25 do 28 lutego 2020r.
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: 2 marca 2020r.

 Formularz zgłoszenia i formularz wniosku z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 12, w przedszkolach oraz na stronie internetowej szkoły.

DO POBRANIA:

Zgłoszenie do kl. I szkoły rejonowej 2020-2021 – dla kandydatów zamieszkujących w obwodzie

Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2020-2021 – dla kandydatów spoza obwodu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata – załącznik do wniosku

Oświadczenie o wielodzietności rodziny – załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych