Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  1. Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2018/19.
  2. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
  3. Lista kandydatów zakwalifikowanych.
  4. Zarządzenie burmistrza Miasta i Gminy Buk w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy 1 na rok szkolny 2018/19
  5. Zgłoszenie do kl. I szkoły rejonowej 2018-2019
  6. Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2018-2019
  7. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata
  8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny