Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2017/18   Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji do klas 1 na rok szkolny 2017/18     Komunikat w sprawie naboru wniosków dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły. komunikat rekrutacja     Harmonogram rekrutacji - ważne terminy dla rodziców zgłoszenie do klasy 1 - formularz dla kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły wniosek o przyjęcie do klasy 1 - formularz dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły oświadczenie o rodzeństwie - załącznik do wniosku oświadczenie o wielodzietności rodziny - załącznik do wniosku