Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 4 marca 2019r. wraz załącznikiem

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25 lutego 2019r. wraz z załącznikiem

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
KOMUNIKAT
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku
z dnia 14.02.2019r.

Podstawa prawna:
Art.133 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz.996 z późn. zmianami)
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku informuje, że szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/20 i w związku z tym postępowanie rekrutacyjne nie będzie prowadzone.

 

REKRUTACJA DO KLASY 1

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKU

na rok szkolny 2019/20

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku informuje,
że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Buk nr 28/2019

w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1  obowiązują następujące terminy:

  • składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) – termin: od dnia 4 do 8 lutego 2019r. w godz. 7.00-16.00 (sekretariat przy ul. Szkolnej).
  • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 11 do 15 lutego 2019r. w godz. 7.00-15.00 (sekretariat przy ul. Szkolnej).
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 25 lutego 2019r.
  • uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych – termin: od dnia 26 lutego do 1 marca 2019r.
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: 4 marca 2019r.

 Formularz zgłoszenia i formularz wniosku z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej, w przedszkolach oraz na stronie internetowej szkoły.

Formularze do pobrania:

  1. Zgłoszenie_kandydaci_z_obwodu_szkoły
  2. Wniosek_kandydaci_spoza_obwodu_szkoły
  3. Oświadczenie_o_rodzeństwie_kandydata_zał_do_wniosku
  4. Oświadczenie_o_wielodzietności_zał_do_wniosku