Pracownicy

Dyrektor: Kamila Kaseja

Wicedyrektorzy: Anna Krzemińska, Lidia Pąpka

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:

 • Justyna Gramała
 • Danuta Śniecińska
 • Alina Konieczna
 • Małgorzata Siekierska
 • Lucyna Pasiciel
 • Elżbieta Mankiewicz
 • Renata Kmieciak
 • Mariola Szymańska
 • Lucyna Łysiak

religia:

 • Justyna Cieślak
 • s. Joanna Miotk
 • Maria Ziemek

język polski:

 • Iwona Grygier
 • Dorota Ogonowska-Springer
 • Agnieszka Rożek
 • Wiesława Świdurska
 • Renata Wesołek

historia i WOS:

 • Justyna Halasz
 • Teresa Maj

język angielski:

 • Paulina Kramer
 • Magdalena Pecold
 • Anna Krzemińska
 • Alicja Słaboszewska
 • Anna Weroniczak

język niemiecki:

 • Małgorzata Gawrońska
 • Dorota Jaros

matematyka:

 • Kamila Kaseja
 • Elżbieta Rogozińska
 • Mirosława Sznycer
 • Waldemar Świdurski

przyroda/biologia:

 • Lucyna Tonder
 • Grażyna Wielgosz

geografia:

 • Halina Kryger

fizyka:

 • Alicja Kaczmarek

chemia:

 • Jolanta Wojcińska

muzyka:

 • Dariusz Starosta

plastyka:

 • Michalina Targosz

zajęcia komputerowe/informatyka:

 • Dorota Trąbska
 • Mieczysław Wolski

zajęcia techniczne/technika:

 • Dorota Trąbska

wychowanie fizyczne:

 • Paweł Kempa
 • Dariusz Pańczak
 • Agnieszka Wojciechowska
 • Monika Wietecha

wychowanie do życia w rodzinie:

 • Maria Ziemek

doradztwo zawodowe:

 • Olga Mazurek-Lipka

Psycholog:

 • Iwona Beger-Smurzyńska

Pedagog:

 • Mirosława Plewa
 • Andrzej Jankowski

Logopeda:

 • Katarzyna Janik

Opiekunowie świetlicy:

 • Ewelina Skrzypczak
 • Dariusz Pańczak
 • Monika Wietecha
 • Agnieszka Wojciechowska
 • Iwona Beger-Smurzyńska
 • Mirosława Plewa

Bibliotekarka:

 • Justyna Cicha

Administracja:

 • Agnieszka Jankowska
 • Ilona Krzemińska
 • Grażyna Skrzypczak
 • Katarzyna Łuczak