Pracownicy

Dyrektor: Kamila Kaseja

Wicedyrektor: Anna Krzemińska

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:

 • Justyna Gramała
 • Danuta Śniecińska
 • Mariola Szymańska
 • Alina Konieczna
 • Małgorzata Siekierska
 • Małgorzata Kluczyk
 • Lucyna Pasiciel
 • Elżbieta Mankiewicz
 • Renata Kmieciak
 • Lidia Pąpka
 • Lucyna Łysiak
 • Ewelina Skrzypczak

religia:

 • s. Lidia Skrzypczak
 • Maria Ziemek

język polski:

 • Dorota Ogonowska-Springer
 • Wiesława Świdurska
 • Renata Wesołek

historia:

 • Teresa Maj

język angielski:

 • Magdalena Pecold
 • Anna Krzemińska
 • Donata Witczak

matematyka:

 • Kamila Kaseja
 • Aleksandra Biernacka
 • Waldemar Świdurski

przyroda:

 • Lucyna Tonder
 • Grażyna Wielgosz

muzyka:

 • Dariusz Starosta

plastyka:

 • Ewa Fiksińska

zajęcia komputerowe:

 • Mieczysław Wolski

zajęcia techniczne:

 • Dorota Trąbska

wychowanie fizyczne:

 • Paulina Solarek
 • Agnieszka Wojciechowska
 • Monika Wietecha

wychowanie do życia w rodzinie:

 • Maria Ziemek

Psycholog:

 • Iwona Beger-Smurzyńska

Pedagog:

 • Mirosława Plewa

Logopeda:

 • Katarzyna Janik

Opiekunowie świetlicy:

 • Beata Gotowa
 • Dorota Trąbska
 • Paulina Solarek
 • Agnieszka Wojciechowska

Bibliotekarka:

 • Justyna Cicha

Administracja:

 • Agnieszka Jankowska
 • Ilona Krzemińska
 • Jolanta Szymańska
 • Hanna Walkowiak