Dni wolne od zajęć

W roku szkolnym 2017/18 ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2 maja 2018r.
  2. 4 maja 2018r.
  3. 1 czerwca 2018r.
  4. trzy dni rekolekcji wielkopostnych.