Dni wolne od zajęć

W roku szkolnym 2018/19 ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2 listopada 2018r.
  2. 2 maja 2019r.
  3. 10 – 12 kwietnia 2019r.
  4. 15 – 17 kwietnia 2019r.