Dni wolne od zajęć

W roku szkolnym 2019/20 Dyrektor ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

20.12.2019r. – klasowe spotkania świąteczne,

21-23.04. 2020r. – egzamin ósmoklasisty,

15.05.2020r. – Święto Patrona Szkoły,

1.06.2020r. – Dzień  Dziecka,

12.06.2020r. – piątek po Bożym Ciele,

25.06.20120r. – dzień z wychowawcą.