Konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Konsultacje odbywają się według miesięcznych harmonogramów dostępnych na stronie www.