Historia

1897

wybudowanie przez Niemców przy ulicy Szkolnej szkoły ewangelickiej dla dzieci niemieckich

1919 podjęcie nauki w budynku przez polskie dzieci
1921 powstanie Podstawowej Szkoły Wydziałowej z dwoma izbami lekcyjnymi
1923-26

dobudowanie nowego obiektu szkoły z czterema izbami lekcyjnymi

1924-25 funkcjonowanie Progimnazjum, Ubezpieczalni Społecznej i Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Szkolnej
1935 w wyniku reorganizacji powstanie Szkoły Podstawowej nr 2 przeznaczonej dla dziewcząt oraz Szkoły Dokształcająco-Zawodowej
 1939 zamknięcie szkoły z powodu wybuchu II wojny światowej
1940

utworzenie szkoły niemieckiej

1945 otwarcie polskiej Szkoły Podstawowej
1947 wprowadzenie koedukacji
1972 oddanie nowego budynku szkoły z 9 salami lekcyjnymi
1973 powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej
1975 nadanie szkole imienia Bohaterów Bukowskich
1977 przyznanie prawa posiadania sztandaru Zbiorczej Szkole Gminnej
1984 rozwiązanie Zbiorczej Szkoły Gminnej
1999 w wyniku reformy oświaty utworzenie Szkoły Podstawowej z połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2
2000 otwarcie nowego skrzydła szkoły od ul. Otuskiej z 8 salami lekcyjnymi przeznaczonymi dla uczniów nauczania początkowego
2002 oddanie do użytku szkoły sali gimnastycznej
2005 powstanie hymnu szkoły
2005 obchody 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej i 30-lecia nadaniaimienia Bohaterów Bukowskich

2007

obchody 30-lecia przyznania Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich prawa posiadania sztandaru; przekazanie Szkole Podstawowej nowego sztandaru