Pedagog, Psycholog, Logopeda

clipart szkoła

O absencji szkolnej i jej wpływie na sukces ucznia - czytaj

plan pedagoga 3

ROLA DOROSŁEGO W MOTYWOWANIU DZIECI DO UCZENIA SIĘ do artyku+éu o motywowaniu
 1. Pomóż dziecku odnaleźć CEL uczenia się, możesz spisać go na kartce, podziel duży cel na krótsze i prostsze do osiągnięcia
 1. Skupcie się na sukcesach, nie na porażkach
 1. Dzieci często mówią, że coś jest za trudne lub niezrozumiałe. Szybko się zniechęcają, gdy nie widzą rezultatów nauki.
Postaraj się zmienić podejście dziecka i pomóż mu, gdy czegoś nie rozumie.
 1. Pracuj nad pozytywnym nastawieniem - nic tak nie motywuje do działania jak dobry humor. Emocje odgrywają dużą rolę w procesie uczenia się. W dobrym nastroju szybciej i łatwiej zapamiętujemy nowe informacje!
 2. Zorganizuj czas ( wprowadź stały plan dnia z wyznaczonymi porami na obowiązki i przyjemności)
 3. Zorganizuj przestrzeń (zapewnij spokojne, wygodne miejsce do nauki)
 4. Bądź przykładem (zastanów się nad swoim własnym podejściem do uczenia się, co ta postawa przekazuje dziecku, czy uczenie się jest dla Ciebie czymś wartościowym?)
 5. W przypadku zaległości, pomóż rozplanować pracę nad nadrabianiem materiału
 6. Odkrywaj mocne strony, wspieraj zainteresowania, dostrzegaj sukcesy, pomóż przyjąć porażki
 7. Stawiaj wymagania na miarę możliwości dziecka, nie własnych ambicji
 8. Dbaj o zdrowie fizyczne i psychiczne. Zaspokajaj potrzeby biologiczne, ale też emocjonalne dziecka (dobra atmosfera, jasne zasady, przewidywalność i konsekwencja, system nagród)
 9. W razie trudności szukaj pomocy (innych rodziców, nauczycieli, pedagoga, psychologa, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarza).
 

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?- czytaj

do artyku+éu jak radzi¦ç sobie z emocjami  

 Bezpieczeństwo dzieci w sieci - czytaj

do artyku+éu o bezpiecze+ästwie w sieci

Rodzicu, przeczytaj, co możesz zrobić, aby Twoje dziecko nie stało się sprawcą lub ofiarą cyberprzemocy:

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera    dłonie ppp Szanowni Państwo!   Jak co roku zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej na terenie szkoły. Codziennie w szkole pracują pedagog, psycholog oraz logopeda. Zachęcamy do rozmowy, jeśli Państwa dziecko ma trudności w nauce, nie potrafi odnaleźć się wśród kolegów i koleżanek, sprawia trudności wychowawcze, jest nadpobudliwe lub zamknięte w sobie. Psycholog zdiagnozuje przyczyny trudności Państwa dziecka i zaproponuje optymalną formę pomocy, uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka. Logopeda zajmie się korektą wad wymowy i udzieli Państwu wskazówek odnośnie ćwiczeń z dziećmi w domu. Pedagog otoczy dzieci opieką i udzieli niezbędnego wsparcia w przezwyciężaniu trudności. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole nie ogranicza się do uczniów doświadczających trudności. Naszym zadaniem jest również wspieranie rozwoju dzieci i stwarzanie im jak najlepszych warunków do uzewnętrzniania własnego potencjału. Pomagamy także uczniom zdolnym. Ponadto służymy radą i pomocą wszystkim dzieciom, które czują potrzebę porozmawiania o ważnych dla nich sprawach. Godziny pracy psychologa, pedagoga i logopedy znajdziecie państwo w gablocie głównej, na drzwiach gabinetu psychologa/ pedagoga i logopedy oraz na stronie internetowej szkoły. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, wskazówki i opinie, co do zapotrzebowania na różne formy pomocy. Naszym priorytetem jest dobro dziecka. Przypominamy, iż korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej na terenie szkoły jest dobrowolne i bezpłatne.     Z poważaniem Mirosława Plewa- pedagog Iwona Beger-Smurzyńska- psycholog Katarzyna Janik- logopeda ___________________________________________________