Zamówienia publiczne

Buk, 22 maja 2019r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, ul. Szkolna 12, 64-320 Buk zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia od strony ul. Szkolnej. W celu zapoznania się ze specyfikacją ofertową prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 618140182.

Termin składania ofert: 31 maja 2019r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
ul. Szkolna 12, 64-320 Buk – osobiście lub pocztą bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spbuk.pl

Termin wykonania usługi: do 15 sierpnia 2019r.

 

Przetarg – wygłuszenie sali gimnastycznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZEDMIAR ROBÓT

SIWZ

WYJAŚNIENIA SIWZ z dn.18.04.2019

Zalecenia adaptacji akustycznej

ZDJĘCIA: