Finanse

  1. Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Buku na rok 2019
  2. Zarządzenie nr 8 z dnia 29.03.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły
  3. Zarządzenie nr 12 z dnia 30.04.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły
  4. Zarządzenie nr 16 z dnia 29.05.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
  5. Zarządzenie nr 18 z dnia 26.06.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
  6. Zarządzenie nr 24 z dnia 07.10.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
  7. Zarządzenie nr 27 z dnia 31.10.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
  8. Zarządzenie nr 30 z dnia 27.11.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
  9. Zarządzenie nr 31 z dnia 29.11.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
  10. Zarządzenie nr 33 z dnia 18.12.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.