Finanse

 1. Wydatki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku od 01.01.2014 do 31.12.2014.
 2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2014-31.12.2014.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2014-31.12.2014.
 4. Zarządzenie nr 1/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 7.01.2015r. w sprawie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Buku.
 5. Zarządzenie nr 2/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 31.03.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły, doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
 6. zaproszenie do składania ofert-remont sali lekcyjnej, termin składania ofert: 30 czerwca 2015r.
 7. Specyfikacja_Sala lekcyjna
 8. Zarządzenie nr 3/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 30.06.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły, doskonalenia i dokształcania nauczycieli
 9. Wydatki Szkoły Podstawowej w Buku w okresie 01.01.2015-30.06.2015
 10. Zarządzenie nr 4/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 26.08.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły
 11. Zarządzenie nr 5/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 04.09.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły
 12. Sprawozdania finansowe za 2015 rok
 13. Zarządzenie nr 1-2016 Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Buku na 2016 rok
 14. Zarządzenie nr 2-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego
 15. Zarządzenie nr 3-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego
 16. Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 20.12.2016r. zmieniające zarządzenie z dnia 07.01.2016 w sprawie planu finansowego szkoły
 17. Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie planu finansowego szkoły
 18. Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Buku na rok 2018.
 19. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 28.02.2018r.
 20. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.03.2018r.
 21. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 30.05.2018r.
 22. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.06.2018r.
 23. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 10.08.2018r.
 24. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.008.2018r.