Finanse

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku od 01.01.2014 do 31.12.2014. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2014-31.12.2014. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2014-31.12.2014. Zarządzenie nr 1/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 7.01.2015r. w sprawie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Buku. Zarządzenie nr 2/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 31.03.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły, doskonalenia i dokształcania nauczycieli. zaproszenie do składania ofert-remont sali lekcyjnej, termin składania ofert: 30 czerwca 2015r. Specyfikacja_Sala lekcyjna Zarządzenie nr 3/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 30.06.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły, doskonalenia i dokształcania nauczycieli Wydatki Szkoły Podstawowej w Buku w okresie 01.01.2015-30.06.2015 Zarządzenie nr 4/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 26.08.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły Zarządzenie nr 5/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku z dn. 04.09.2015r. zmieniające zarządzenie z dn. 07.01.2015r. w sprawie planu finansowego szkoły Sprawozdania finansowe za 2015 rok Zarządzenie nr 1-2016 Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Buku na 2016 rok Zarządzenie nr 2-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego Zarządzenie nr 3-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 20.12.2016r. zmieniające zarządzenie z dnia 07.01.2016 w sprawie planu finansowego szkoły Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie planu finansowego szkoły