Finanse

 1. Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Buku na rok 2019
 2. Zarządzenie nr 8 z dnia 29.03.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły
 3. Zarządzenie nr 12 z dnia 30.04.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły
 4. Zarządzenie nr 16 z dnia 29.05.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.
 5. Zarządzenie nr 18 z dnia 26.06.2019r. w sprawie planu finansowego szkoły.

 

 1. Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Buku na rok 2018.
 2. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 28.02.2018r.
 3. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.03.2018r.
 4. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 30.05.2018r.
 5. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.06.2018r.
 6. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 10.08.2018r.
 7. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.08.2018r.
 8. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 05.09.2018r.
 9. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 20.09.2018r.
 10. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 27.09.2018r.
 11. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 29.10.2018r.
 12. Przesunięcia w planie finansowym szkoły – zarządzenie dyrektora z dnia 31.12.2018r.