Przyjaciele szkoły

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem DZIĘKUJĘ.

Tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY otrzymali:

 Urszula Migdałek

Krzysztof Hoffa

 Andrzej Szurkowski

Edyta i Sebastian Lehmannowie

Zygmunt Lehmann

Adrian Klamecki

Kinga Frąckiewicz

Henryk Ratajczak

Arkadiusz Woźniak

Agnieszka i Jarosław Owczarczakowie

Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Karolina Tonder-Kryś