Prawo Szkolne

 1. Statut obowiązujący od 1.12.2017r.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły 2017/2018
 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:
 1. Edukacja wczesnoszkolna klasa 1 – nowa podstawa programowa,
 2. Edukacja wczesnoszkolna klasy 2-3 – stara podstawa programowa,
 3. Religia: klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6,
 4. Język angielski: klasa 1klasa 2,  klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7,
 5. Język niemiecki: klasa 7
 6. Język polski: klasy 5-6 – stara podstawa,
 7. Język polski: klasa 4,  klasa 7 – nowa podstawa,
 8. Historia: klasa 4klasy 5-6, klasa 7
 9. Matematyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7
 10. Przyroda:  klasa 4, klasa 5, klasa 6,
 11. Geografia:klasa 7
 12. Biologia: klasa 7
 13. Fizyka: klasa 7
 14. Chemia: klasa 7
 15. Muzyka: klasa 4, klasa 5,  klasa 6, klasa 7
 16. Zajęcia techniczne: klasa 5, klasa 6
 17. Technika: klasa 4
 18. Zajęcia komputerowe: klasa 5, klasa 6,
 19. Informatyka: klasa 4klasa 7
 20. Plastyka: klasy 4-6,
 21. Wychowanie fizyczne: klasy 5-6,
 22. Wychowanie fizyczne: klasy 4 i 7,
 23. Etyka: klasy 1-3

IV Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego