Prawo Szkolne

Statut po zmianach 10.10. 2016 r. Misja Szkoły Wewnątrzszkolne zasady oceniania Program profilaktyki Program wychowawczy Plan pracy szkoły na rok 2016/17 Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne: 1. Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3, 2. Religia: klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, 3. Język angielski: klasa 1, klasa 2,  klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, 4. Język polski: klasy 4-6, 5. Historia: klasy 4-6, 6. Matematyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6, 7. Przyroda: klasa 4, klasa 5, klasa 6, 8. Muzyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6, 9. Zajęcia techniczne: klasa 4,  klasa 5, klasa 6 10. Zajęcia komputerowe: klasa 4, klasa 5, klasa 6, 11. Plastyka: klasy 4-6, 12. Wychowanie fizyczne: klasy 4-6.