Prawo Szkolne

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku – stan na 29.09.2020 
 2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/20
 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:
 1. Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3 
 2. Religia: klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, religia 7 , klasa 8
 3. Język angielski: klasa 1klasa 2klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7klasa 8
 4. Język niemiecki: klasa 6klasa 7 i 8
 5. Język polski: klasa 4,  klasa 5, klasa 6, klasa 7,  klasa 8
 6. Historia: historia 4klasa 5, klasa 6klasa 7klasa 8
 7. Matematyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6 , klasa 7, klasa 8
 8. Przyroda:  klasa 4,
 9. Geografia: klasa 5, klasa 6, klasa 7,  klasa 8
 10. Biologia: klasa 5, klasa 6, klasa 7 klasa 8
 11. Fizyka: klasa 7, klasa 8
 12. Chemia: klasa 7, klasa 8
 13. Muzyka: klasa 4,  klasa 5,  klasa 6, klasa 7
 14. Technika: klasa 4,  klasa 5, klasa 6
 15. Informatyka: klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8
 16. Plastyka: klasa 4 i 7, klasa 5klasa 6
 17. Wychowanie fizyczne: klasy 4-8
 18. Etyka: klasy 1-3
 19. Wiedza o społeczeństwie: klasa 8 
 20. Edukacja dla bezpieczeństwa: klasa 8

IV Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Program nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 4-8

VI Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS – listopad 2020