Prawo Szkolne

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich – stan na 04.02.2019r.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok 2018/19.
 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:
 1. Edukacja wczesnoszkolna klasa 1 
 2. Edukacja wczesnoszkolna klasa 2
 3. Edukacja wczesnoszkolna klasa 3 
 4. Religia: klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, religia 7 , klasa 8
 5. Język angielski: klasa 1klasa 2,  klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7klasa 8
 6. Język niemiecki: klasa 5 i 6, klasa 7
 7. Język polski: klasa 6 
 8. Język polski: klasa 4,  klasa 5, klasa 7,  klasa 8
 9. Historia: historia 4klasa 5,  klasa 6, klasa 7
 10. Matematyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8
 11. Przyroda:  klasa 4, klasa 6,
 12. Geografia: klasa 5, klasa 7,  klasa 8
 13. Biologia: klasa 5, klasa 7, klasa 8
 14. Fizyka: klasa 7, klasa 8
 15. Chemia: klasa 7, klasa 8
 16. Muzyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6 , klasa 7
 17. Zajęcia techniczne: klasa 6
 18. Technika: klasa 4,  klasa 5
 19. Zajęcia komputerowe:  klasa 6,
 20. Informatyka: klasa 4klasa 5, klasa 7, klasa 8
 21. Plastyka: klasa 6,  klasy 4,5,7
 22. Wychowanie fizyczne: klasy 5-6,
 23. Wychowanie fizyczne: klasy 4 i 7,
 24. Etyka: klasy 1-3
 25. Wiedza o społeczeństwie: klasa 8 
 26. Edukacja dla bezpieczeństwa: klasa 8

IV Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Program nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 4-8