Patron Szkoły

9 maja 1975r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Buku otrzymała imię “Bohaterów Bukowskich”.

UZASADNIENIE PROPOZYCJI

NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BUKU

IMIENIA BOHATERÓW BUKOWSKICH

Powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej oraz otrzymanie daru społecznego w postaci pawilonu szkolnego w roku szkolnym 1973/74 zobowiązało nauczyciel, wychowawców i społeczność szkolną do wzmożonej i intensywnej pracy wychowawczej.

W ciągu całego roku szkolnego stworzono sytuacje sprzyjające rozumieniu przez młodzież tego, co twórcze i postępowe w historii i teraźniejszości narodu. W pracy szkolnej szczególnie eksponowano patriotyczne postawy w przeszłości oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu bukowskiego.

Plan pracy na rok szkolny 1974/75 zawiera wiele elementów dotyczących zagadnień udziału bukowiaków w walkach:

1. Kosynierski bukowskiej w r. 1848;

2. Powstania Wielkopolskiego;

3. II wojny światowej.

W czasie wydarzeń w Buku w dniu 3, 4 i 5 maja 1848r. zostało zabitych i zamordowanych około 30 kosynierów oraz 120 mieszkańców. Kompanie kosynierów z Buku brały udział w walkach pod Miłosławiem i Księżem. Opisy wypadków bukowskich znajdujemy w reportażach ”Gazety Polskiej” z roku 1848 i 1849; z dnia 9 maja 1848r. Nr 39 str. 44; z dnia 12 maja 1848r. Nr 42 str. 155; z dnia 3 czerwca 1848r. Nr 60 str. 231; z dnia 10 czerwca 1848r. Nr 66 str. 256; z dnia 30 czerwca 1848r. Nr 81 str. 318; z dnia 13 października 1848r. Nr 169; z dnia 29 października 1848r. Nr 183; z dnia 17 lutego 1849 Nr 38.

Drugą wersję wypadków bukowskich znajdujemy w „Gazecie Poznańskiej” z dnia 13 stycznia 18 stycznia 1897r.

Udział w Powstaniu Wielkopolskim:

1. Zorganizowanie powstańczej kompanii bukowskiej w liczbie około 100 ochotników pod dowództwem podpułkownika Kazimierza Zenktelera. Lista zawiera 81 nazwisk.

2. Rozbrojenie pociągu niemieckiego w dniu 23 XII 1918r. zdążającego do Poznania.

3. Udział w walkach o Wolsztyn, Nowy Tomyśl, Zbąszyń.

4. Zorganizowanie szpitala wojskowego w Buku.

Wiele materiału do pracy wychowawczej dostarcza okres II wojny światowej. Istnieje możliwość spotkań, bezpośrednich kontaktów z uczestnikami walk, więźniami obozów hitlerowskich, rodzinami, których członkowie złożyli daninę życia za naszą wolność. Ważniejsze fakty i wydarzenia z tego okresu:

1. 10 X 1939r. stracenie przez rozstrzelanie Franciszka Górczaka, byłego posła na Sejm oraz Teofila Matyjasika, piekarza.

2. 7 XI 1939r. rozstrzelani na Forcie VII: Antoni Rajewski, Tadeusz Kruger, Czesław Litwin, Stefan Kapała, Bronisław Pempera, Zbigniew Laskowski, Mieczysław Bączkowski.

3. Zaaresztowanie i prawdopodobnie rozstrzelanie na Forcie VII około 10 osób oskarżonych o przygotowanie masowej demonstracji na dzień 11 XI.

4. Zesłanie do obozów koncentracyjnych w Dachau 8 bukowiaków /żaden nie wrócił/ za rzekome zabicie Niemca Krocka.

5. Aresztowanie i zesłanie do obozów koncentracyjnych nauczycieli, m.in. za udział kolportażu gazetek w Opalenicy.

6. Ukaranie grzywną, więzieniem lub obozem koncentracyjnym 136 obywateli Buku wg rejestru karno – sądowego w Okręgowej sekcji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu.