Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Patrycja Skorupińska, kl.7e

Zastępca – Emilia Mielcarek, kl.8a

Poczty sztandarowe:

Główny: Aleksander Kaczmarek, kl.8c, Natalia Kumoch, kl.8b, Monika Hanyż, kl.8b

Poczet II: Wojciech Kortus, kl.8a, Laura Szczerbowska, kl.8a, Emilia Mielcarek, kl.8a

Rezerwa dziewcząt: Weronika Kubiak, kl.8c, Maja Wechmann, kl. 8c