Samorząd Uczniowski

Poczty sztandarowe: Julianna Chodorowska z klasy 5b, Aleksandra Hypka  z klasy 5c, Julia Korytowska z klasy 5c, Marta Cieślak z klasy 5a, Wojciech Bogacz z klasy 5d Adam Królikowski z klasy 5b.