Samorząd Uczniowski

Poczty sztandarowe:

Julianna Chodorowska z klasy 5b,

Aleksandra Hypka  z klasy 5c,

Julia Korytowska z klasy 5c,

Marta Cieślak z klasy 5a,

Wojciech Bogacz z klasy 5d

Adam Królikowski z klasy 5b.