Zasady bezpieczeństwa korzystania z gabinetu pedagoga i psychologa w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego

Preferowaną formą kontaktu z rodzicami, opiekunami jest rozmowa telefoniczna, mailowa, poprzez e-dziennik, bądź za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z konsultacji online lub z innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z psychologiem/pedagogiem, będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego, który dotyczy zarówno uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników szkoły jak i innych osób przebywających w gabinecie.

W gabinecie jednocześnie mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby.

Z bezpośredniej formy kontaktu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19.

Rodzice/opiekunowie podczas konsultacji w gabinecie psychologa/pedagoga zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, używając maseczek bądź przyłbic (za obopólną zgodą i przy zachowaniu bezpiecznej odległości dopuszczalna jest rozmowa bez zasłaniania ust i nosa).

W gabinecie należy używać płynu do dezynfekcji rąk.

Każda konsultacja może trwać maksymalnie 45 minut. Każdorazowo, po zakończonej konsultacji, pomieszczenie jest dezynfekowane i wietrzone przez 15 minut –  zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.

W trakcie kontaktu między psychologiem/ pedagogiem a uczniem/rodzicem/nauczycielem bądź inną osobą, utrzymywany jest możliwie jak największy dystans.

Spotkanie rodzica/ opiekuna z pedagogiem/psychologiem możliwe jest po wcześniejszym umówieniu.

W nagłych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji, sprawy są traktowane priorytetowo.