Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Serdecznie zapraszam naszych Absolwentów, uczniów klas 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa, zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic ucznia

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się 31 lipca 2020r. w holu naszej szkoły według następującego harmonogramu:

  • godzina 10.00 uczniowie klasy 8a
  • godzina 10.30 uczniowie klasy 8b
  • godzina 11.00 uczniowie klasy 8c
  • godzina 11.30 uczniowie klasy 8d

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na terenie szkoły odbiór odbywa się w maseczkach i z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m  między oczekującymi. Proszę zabrać ze sobą długopis.

Jednocześnie informuję, że poza ustalonym powyżej harmonogramem, w sekretariacie szkoły wydawane będą  zaświadczenia o wynikach egzaminu w  dniu 31 lipca w godzinach 12.00 – 15.00, a w dniu 3 sierpnia  – w godzinach 7.00 – 15.00. 

Przypominam również, że odebrane zaświadczenia (kopie) należy w terminie do 4 sierpnia 2020r. do godziny 15.00 dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Dnia 31 lipca 2020r. od godz. 10.00 można również sprawdzić indywidualnie swoje wyniki na stronie OKE.

Zachęcam do zapoznania się z informacją dyrektora CKE z 28 lipca 2020 r. :

https://cke.gov.pl/informacja-dyrektora-centralnej-komisji-egzaminacyjnej-z-28-lipca-2020-r-dotyczaca-ogloszenia-wynikow-egzaminu-osmoklasisty-przeprowadzonego-w-czerwcu-i-lipcu-2020-r/

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku

Kamila Kaseja