Informacje przed egzaminem ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

w bocznym menu w zakładce Egzamin ósmoklasisty znajdziecie Państwo informacje o:

  1. terminach egzaminu: 21, 22, 23 kwietnia 2020r. oraz terminach dodatkowych, terminie ogłoszenia wyników (19 czerwca 2020r.) oraz wydania zaświadczeń i informacji zdającym (26 czerwca 2020r.),
  2. czasie trwania poszczególnych części egzaminu,
  3. zasadach jego przeprowadzania,
  4. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
  5. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.