Informacja od Rady Rodziców

Dnia 9 września 2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych SP w Buku z Dyrekcją szkoły. W spotkaniu uczestniczyło 19 spośród 30 przedstawicieli, 11 klas nie było reprezentowanych.

Podczas spotkania przeprowadzono wybory Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej  SP w Buku na rok szkolny 2019/2020. Oto wyniki:

Prezydium:

Przewodnicząca – Katarzyna Winiarska

Z-ca Przewodniczącej – Monika Krawczyk

Skarbnik – Katarzyna Krzeszkiewicz

Sekretarz – Natalia Fagasik

Członkowie:

Milena Augustyniak

Karolina Brzezińska

Magdalena Karbowiak

Anna Majewicz-Siuda

Ewa Szaj

Arkadiusz Woźniak

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Michalak

Katarzyna Ossowska

Karolina Przybyła