Godziny lekcji i przerw w roku szkolnym 2019/20

Godziny lekcji i przerw

SP Buk, rok szkolny 2019/20

Poniższe godziny rozpoczynania i kończenia lekcji obowiązują w obu budynkach Szkoły Podstawowej:

przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Szarych Szeregów

Nr lekcji godziny
1. 8.00-8.45
2. 9.00-9.45
3. 10.00-10.45
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35
8. 14.45-15.30