XI Konkurs Historyczno-Plastyczny „Skarby naszej gminy”

W XI Konkursie Historyczno-Plastycznym „Skarby naszej gminy” wzięło udział 12 uczniów. Celem konkursu było promowanie regionalnego dziedzictwa kulturalnego, kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i szacunku do własnego regionu, rozbudzanie zainteresowania historią własnego regionu, upowszechnianie różnych technik plastycznych i kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

Komisja konkursowa w składzie : Lidia Pąpka, Michalina Targosz i Teresa Maj wyłoniła laureatów konkursu.

I miejsce : Franciszek Olenderek z klasy 4 d SP Buk

 

II miejsce Ksawery Lechna z klasy 4 c   SP Buk

II miejsce Karolina Gałązka z klasy 5 a  SP Buk

 

III miejsce Błażej Słaboszewski z klasy 6 c  SP Buk

III miejsce Julia Jędrzejczak z klasy 6 a   SP Buk

III miejsce Oliwia Słaboszewska z klasy 4 b   SP Buk

Dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy!