Program zajęć WDŻ

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce Prawo Szkolne w punkcie V został umieszczony program zajęć WDŻ.