Informator o liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu Informatora o liceach ogólnokształcących, technikach 
i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których
prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2019/2020. 

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie 
danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator dostępny
jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące – Rekrutacja oraz
Rodzice i uczniowie – Rekrutacja a także jako baner na stronie głównej.