Informacja Szkolnego Koła Wolontariatu dotycząca pomocy koleżeńskiej w nauce

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu będą udzielać „Pomocy koleżeńskiej”  cały miesiąc luty 2019r w każdą ŚRODĘ od godz. 16.00 do 17.00 w SP przy ul. Szkolnej 12. Z naszej propozycji może skorzystać każdy uczeń potrzebujący wsparcia, wyjaśnienia, nadrobienia materiału z powodu choroby, powtórzenia do sprawdzianu itp. Każde spotkanie odbywa się pod opieką nauczyciela.
Opiekunowie SKW
Ziemek Maria, Cieślak Justyna