WAŻNE! 12.11.2018 – szkoła jest zamknięta

Decyzją Sejmu RP, dzień 12.11.2018r. został ogłoszony Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy, w związku z powyższym w tym dniu szkoła jest zamknięta.