Dzień Edukacji Narodowej – podziękowanie

W imieniu nauczycieli i pracowników

Szkoły Podstawowej w Buku

serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za życzenia, kwiaty i słodki poczęstunek.

Dyrektor Szkoły – Kamila Kaseja