Matematyczna Liga Zadaniowa – maj

KLASA 6

Park miejski ma kształt prostokąta, którego szerokość stanowi ⅓ jego długości.

Idąc z prędkością 6km/h, można obejść ten park  wzdłuż ogrodzenia w ciągu 20 minut.

Na środku każdego boku znajduje się brama wejściowa do parku.

Postanowiono wybudować dwie trzymetrowej szerokości alejki łączące przeciwległe bramy.

Ile metrów kwadratowych kostki potrzeba na te alejki?