30 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

Klaps NIE DZIAŁA.

Klaps POWODUJE BÓL i STRACH.

Klaps uczy, że w MIŁOŚCI jest miejsce na PRZEMOC.

Klaps odbiera ZAUFANIE.

Klaps BUDUJE MUR między dziećmi a rodzicami/ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

www.fdds.pl