Wystawa plakatów reklamujących szkolną bibliotekę

W ramach konkursu „Mistrzem być” każda z klas przygotowywała plakat reklamujący szkolną bibliotekę.

Z dostarczonych prac powstała wystawa, którą można podziwiać w szkolnej bibliotece.