Matematyczna Liga Zadaniowa – luty

KLASA VI

LUTY 2018 r.

Rajd samochodowy składa się z 3 etapów. Do udziału w nim zgłosiło się 500 kierowców, z których jedynie 60% przystąpiło do I etapu. Do II etapu przystąpiło 0,45 uczestników I etapu, natomiast do III etapu przystąpiło  7⁄9 uczestników II etapu. Oblicz, jaki procent kierowców startujących w I etapie rajdu  stanowią ci kierowcy, którzy przystąpili  do III etapu rajdu.