Matematyczna Liga Zadaniowa – styczeń

KLASA 6

styczeń 2018r.

 

 

Działka pana Janka w kształcie trapezu ma wymiary podane na rysunku:

 

 

  1. Oblicz powierzchnię działki. Wynik podaj w arach.
  2. Pan Jan planuje ogrodzić działkę siatką, a także wykonać z drewna 3,5 m bramę wjazdową oraz furtkę o szerokości 1,25m. Ile metrów siatki musi kupić pan Jan?
  3. Na wiosnę pan Janek planuje obsiać działkę trawą. Jedno opakowanie trawy wystarcza na obsianie 350 m2 Ile opakowań trawy musi kupić pan Jan?

 

 ________________________________________________________________

 

KLASA 7 

styczeń 2018r.

 

zadanie: Góra lodowa

Okręty pływające w rejonach podbiegunowych często natrafiają na góry lodowe – olbrzymie masy dryfującego lodu. Ciekawostką gór lodowych jest to, że na powierzchni wody widoczna jest tylko niewielka jej część, zdecydowana większość znajduje się pod wodą. Przyczyną takiego zjawiska jest gęstość. Ciekła woda ma większą gęstość niż lód. Znaczy to, że waga 1 litra wody wynosi 1 kg, natomiast 1 litr lodu waży 915 gramów.

Poniższy rysunek pokazuje proporcje nad i podwodnej części góry lodowej.

      V1 , V2   objętość

     H1 , H wysokość

Oblicz ile ton waży góra lodowa, jeżeli jej widoczna nad powierzchnią wody część ma objętość 10000 litrów.

Ile ton ważyłaby woda o takiej samej objętości jak ta góra lodowa?