XXVIII RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY 2017

     

    „Bądź turystą w swoim mieście”-

pod takim hasłem, kolejny już raz,

Oddział PTTK w Buku,

zorganizował Rajd Niepodległościowy.

Celem rajdu było uczczenie Święta Niepodległości,  uczczenie 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, a także uczczenie Miejsc Pamięci Narodowej, zapoznanie z zabytkami Buku, promocja Izby Muzealnej PTTK Ziemi Bukowskiej, promocja Izby Muzealnej PTTK Ziemi Bukowskiej, oraz popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.

       4-go listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości wzięło w nim udział  32 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami Agnieszką Wojciechowską i Teresą Maj.

Trasa rajdu prowadziła  od Pomnika Bohaterów Bukowskich na placu Stanisława Reszki, gdzie odbyło się otwarcie rajdu i uroczysty apel poprowadzony przez p. Irenę Kamyszek, następnie turyści obejrzeli wystawę w Izbie Muzealnej, poświęconą Tadeuszowi Kościuszce. Dalej uczestnicy rajdu zapalili znicze pod pomnikiem przy ulicy Szarych Szeregów, w Parku Sokoła, przeszli ulicą Tadeusza Kościuszki, Czarnieckiego, Przykopem, do kościoła farnego, by złożyć kolejne znicze przed tablicami upamiętniającymi walczących o niepodległość Polski.

      Zakończenie rajdu nastąpiło w świetlicy PTTK, gdzie odśpiewano pieśni patriotyczne.