Akcja „Znicz”

Akcja „Znicz”

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

W październiku SU zorganizował w naszej szkole zbiórkę zniczy.

W akcję włączyło się wielu uczniów.

Dzięki ich zaangażowaniu zebraliśmy 383 znicze.

            Będziemy je zapalać przez cały rok szkolny na grobach powstańców wielkopolskich  i zasłużonych bukowian.