Zaproszenie do składania ofert

Buk, 30 maja 2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, ul. Szkolna 12, 64-320 Buk zaprasza do składania ofert na remont sal lekcyjnych zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2017r., do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, ul. Szkolna 12, 64-320 Buk – osobiście lub pocztą bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spbuk.pl

Termin wykonania usługi: od 26 czerwca do 31 lipca 2017r.

Przedmiar robót_2017,05,29