Foto z pupilem – dzień szkolny.

Foto z Pupilem Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt przypadającego w czwartek 10 grudnia – Samorząd Uczniowski przygotował wystawę zdjęć pt.: „FOTO Z PUPILEM”. Każdy uczeń, który chciał pochwalić się swoim pupilem, dostarczył zdjęcie ze swoim zwierzakiem lub zdjęcie samego zwierzaka, mógł odszukać się na przygotowanej wystawie. IMG_1032 IMG_1031Zdjęć było mnóstwo, a każde z nich zostało dokładnie opisane imieniem pupila i jego właściciela. Wszyscy uczniowie zapoznali się także ze Światową Deklaracją Praw Zwierząt, aby uzmysłowić sobie, że każde zwierzę należy traktować z należytym szacunkiem, zachowując jego prawo do godnego życia.