Rekrutacja 2018/19

Informujemy, że w zakładce Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 znajdą Państwo listę  uczniów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2018/19. Lista jest także dostępna dla Państwa na tablicy ogłoszeń w szkole.