Rekrutacja 2018/19

Informujemy, że w zakładce Rekrutacja 2018/19 można zapoznać się z protokołem z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz listą kandydatów zakwalifikowanych. Powyższe dokumenty znajdą Państwo także na tablicy ogłoszeń w szkole.