Ewaluacja w naszej szkole

W najbliższym czasie w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.