Działania Szkoły Promującej Zdrowie – informacja dla rodziców.

Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategie Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki, podejmuje decyzje, które sprzyjają : Dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, Podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone                           Czytaj więcej