Zasady bezpieczeństwa korzystania z gabinetu pedagoga i psychologa w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego

Preferowaną formą kontaktu z rodzicami, opiekunami jest rozmowa telefoniczna, mailowa, poprzez e-dziennik, bądź za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z konsultacji online lub z innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z psychologiem/pedagogiem, będą zobowiązane Read More …

Listy MEN i KO

Pod następującymi linkami można zapoznać się z listami Ministra Edukacji oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego: https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021 http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/08/list-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021/